L’accés i l’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari.

La responsabilitat dús diligent de la pàgina web correspon a lusuari.

Laertes S.L. d’Ediciones no exerceix cap tipus de control sobre els enllaços o hipervincles derivats de l’ús de la pàgina web.

La relació entre Laertes S.L. d’Edicions i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona.