Les vendes de llibres mitjançant aquesta pàgina es basen en una política de confidencialitat.

En navegar per aquestes pàgines, vostè està facilitant al servidor del web informació relativa a la seva adreça IP (identificador per a la transmissió entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d’accés, sistema operatiu i navegador utilitzat. Sense perjudici que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades considera la IP com a dada de caràcter personal, Laertes S.L. d’Edicions. no pot obtenir, ni té intenció de fer-ho, informació sobre el titular de la connexió a Internet a què correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicades o cedides a tercers.