Voltaire

Otros autores

  • Santamaría, Enrique Santamaría, Enrique
    AUTOR
  • Sierra González, Ángela Sierra González, Ángela
    AUTOR
  • Maier, Friedrich Maier, Friedrich
    AUTOR

Voltaire

Voltaire (París, 1694-1778), nom amb què és conegut l’escriptor i filòsof francès François-Marie Arouet, va ser una figura emblemàtica de la Il·lustració, juntament amb Montesquieu i Rousseau.
A banda de les seves inquietuds polítiques, que el van dur a ser empresonat a la Bastilla i a haver-se d’exiliar —en diverses ocasions—, Voltaire va ser autor d’una immensa obra literària que avui dia continua vigent.

Bibliografía

  • Càndid