Fitzgerald, Francis Scott

Otros autores

  • Peters, F. E. Peters, F. E.
    AUTOR
  • Pardo Salgado, Carmen Pardo Salgado, Carmen
    AUTOR
  • Wallace, Alfred Russel Wallace, Alfred Russel
    AUTOR

Fitzgerald, Francis Scott

Conegut com el gran retratista dels «Feliços» anys 1920, F[rancis] Scott Fitzgerald (1896-1940) va tractar també magistralment la dècada següent, la de la Gran Depressió. Tot i l’addicció a un estil de vida aristocràtic, era un socialista convençut, i la seva obra ofereix una visió demolidora del «Somni Americà» i de les capes privilegiades nord-americanes. La qualitat de la seva narrativa fa que destaqui dins de la generació literària més brillant dels Estats Units, la de Faulkner, Dos Passos, Steinbeck i Hemingway.

Bibliografía

  • El viatge a l'estranger