Sirés i Comas, Montserrat

Sirés i Comas, Montserrat

Experta de las manifestaciones de la condición humana.

  • ¡Relaciones!
  • I què, Helena?
  • Què he vingut a fer aquí?
  • ASTROLOGÍA VIVA